متین آباد و کویر مرنجاب | 1395/07/01

اقامت

روز محل توضیح
1 اکوکمپ کویری متین آباد چادرهای دو ،سه ،چهارنفره مجهز، کاملا ایمن با امکانات بهداشتی و رفاهی

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 -- -- -- -- در طول مسیر سفر و اقامت تور رستوران سنتی کمپ تور
2 رستوران تور طبیعت تور در طول روز و مسیر بازگشت تور -- --


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

2,650,000 ریال

2 روزه | 1395/07/01
جاذبه های گردشگری ایران

اطلاعات حرکت
محل حرکت : میدان آرژانتین
زمان حرکت : 1395/07/01 - ساعت 13:30
وسیله نقلیه : میدل باس و وسیله نقلیه محلی
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم