18 بهمن 1393 - 12:39
انسان موجود عجیبی است

انسان موجود عجیبی است

انسان موجود عجیبی است در به اشتراک گذاشتن ترس ها و نگرانی ها و بدبختی های خود دست و دل بازتر است

انسان موجود عجیبی است

در به اشتراک گذاشتن ترس ها و نگرانی ها و بدبختی های خود

دست و دل بازتر است تا

در به اشتراک گذاشتن امیدها و خوش ها و شادمانی ها

لذت هم آغوشی را تنهایی تجربه میکند

اما درد تنهایی را برای دیگران غزل میسازد

سکه ها را در خلوت میشمارد و وقتی رکود را تجربه کرد

در میانه هر جماعتی، مظلومانه میپرسد

شما هم مثل ما این روزها گرفتارید؟

انسان موجود عجیبی است

و در انتقال شیرینی هایش به دیگران بیشتر از انتقال تلخیها تردید میکند

شاید سلامت در این روزگار

بیش از آنکه نیازمند رژیم غذایی باشد

نیازمند رژیم ارتباطی است

اینکه با چه کسانی حرف میزنیم

حرف چه کسانی را میشنویم

و به چه کسانی اجازه میدهیم در اطراف ما بمانند

استیو مارابولی - تاملاتی درباب انسان و تجربه ی زندگی انسانی  با تشکر از استاد گرامی محمد رضا شعبانعلی

ارسال نظر جدید


نظرات کاربران
نظری برای این مطلب ارسال نشده است.