14 بهمن 1393 - 14:54
مطلبی برای مطالعه

مطالعه روز

پرندگان با خزندگان فرق دارند

پرندگان با خزندگان فرق دارند

نه به خاطر اینکه آنها بال دارند و اینها ندارند

نه به خاطر اینکه آنها دو پا بیشتر ندارند و اینها پاهای بیشتر دارند

نه به خاطر اینکه آنها دنیا را از نقطه ی بالاتری میبینند

خزندگان هم میتوانند بر بالای قله های بلند بایستند و دنیا را از بلندترین ارتفاع نظاره کنند

پرندگان با خزندگان فرق دارند

چون میتوانند معلق بودن را تحمل کنند

چون میتوانند بدون اینکه نقطه ی مشخصی برای فرود دیده باشند، از نقطه فعلی پرواز کنند

خزنده، تا جای پای جدیدی برای خود نبیند، از نقطه ی قبلی خود تکان نمیخورد

ولی پرنده، بی آنکه مقصدی برای نشستن بداند، آرام و با اطمینان، پرواز میکند

خزنده، پا بر زمین دارد و در سر رویای آسمان

پرنده پر در هوا دارد و در سر خاطرهایی از زمین

انسان، پر پرواز را خیلی زود ساخت

اما برای تکامل مغز پرواز، باید قرنهای بیشتری، در انتظار بنشیند

وایز بلومن

با تشکر فراوان از استادم محمد رضا شعبانعلی

www.motamem.org

ارسال نظر جدید


نظرات کاربران
نظری برای این مطلب ارسال نشده است.